Satış Eğitimleri (Sınıf İçi)

 • “Fiyatımız çok yüksek; rakiplerle nasıl rekabet edebilirim?”
 • “Zor müşterileri nasıl yönetebilirim?”
 • “Satış kotamı tutturamıyorum ve hedefime nasıl ulaşırım?”

Sorularının cevabını bulmak için...

TELEFONDA SATIŞ YÖNETİMİ

Eğitim ve Farklılaştığı Noktalar

Çağrı merkezlerinde zaman ve yüksek hedef baskısı altında çalışan müşteri temsilcilerinin kendilerini anlamaları, kişinin kendini motive etmesi için gerekli koşulları kendilerinin oluşturmaları gerektiğini ve bunlar için gerekli olan temel teknikleri anlatmaktadır.

 • Satışın büyük resmini algılayarak müşterilere telefonda daha iyi satış sunumu gerçekleştirebilecekler.
 • Satış felsefesinin tutumlar ile nasıl mükemmel olduğunu kavrayacaklar.
 • Stres ve benzeri dış etkilere karşı daha dirençli olacak,
 • Kendilerini motive etmede başarılı olacak,
 • Karşısındaki kişileri anlayabilecek,
 • Karşısındaki insanlara güven aşılayacak,
 • İnsanları ikna ederken daha az zorlanacak,
 • Soru sormada daha yaratıcı olabilecek,
 • İtirazlarla daha rahat başa çıkabilecek.
 • Satış yaparken siparişi daha rahat isteyebilecekler.
STRES YÖNETİMİ VE TUTUM

Eğitim ve Farklılaştığı Noktalar

Bu program satılan ilk şey satıcıdır felsefesini öğretmeye yönelik bir tasarımdır.

Birçok insan TUTUM'un yani kendi tutumlarının stresle baş etme konusunda neler yapabileceğinin farkında değildir. Aslında konuştuğumuz konu pozitif tutum sihridir. Pozitif tutum şu şekilde tanımlanır:

Kendinizi düşünce tarzınıza adama şeklidir.

İlk planda anlamanız gereken şey tutum değişikliğinin zaman içerisinde yavaşça meydana geldiğidir. Bu yüzden eğitim sonunda anında bir dönüşüm yaşanmayacaktır. Ancak eğitim sonunda sonunda bir ömür boyunca sürdüreceğiniz EVET! Tutumuna ulaşabilmek için eksiksiz bir oyun planına, artan bir farkındalık düzeyine, gerçek anlamda bir kavramaya ve öz değerlendirmeye sahip olacaksınız!

Bu eğitim ile EVET! Tavrının karşınıza bir kişi, bir aile bireyi, bir iş ve kariyer insanı boyutunda çıkmasının önemi ve bu tutumu diğer insanlarla nasıl paylaşabileceğiniz hakkında bilinçlenmenizde size yardımcı olacaktır.

Bu öğrenim programı, size pozitif bir tutum kazanabilmek, stresi farklı bir düşünce tarzı ile azaltamak için gerekli olan aklı ve araçları vermek amacıyla hazırlanmıştır.

MÜZAKERE BECERİLERİ

Eğitim ve Farklılaştığı Noktalar

Müşterinizle temas halindeyken nasıl ortak karar alınabileceğini ve her iki taraf için nasıl en iyi sonucun alınabileceğine ilişkin tasarlanmış bir eğitim programıdır.

Müşteri ile yüzyüze olan profesyonellerin müzakere sürecini bir engel olarak değil bir fırsat olarak değerlendirmelerini sağlar.

 • Satışı gerçekleştirmek için fiyat üzerinde indirimler yapmanızı engeller.
 • Karı ve geliri arttırıcı teknikler sunar.
 • Daha kısa satış döngüleri ile sonuca ulaşmayı kolaylaştırır.
 • Satış prosesi süresince müşteri değer analizini yaparak etkili müzakere stratejileri oluşturur.
YENİ YÜZYILDA MÜŞTERİ ODAKLILIK

Eğitim ve Farklılaştığı Noktalar

Bu eğitimin amacı, Müşteri Değeri Prensipleri'nin uygulanması konusunda beceriler geliştirmenizi sağlayacak bir çalışma çerçevesi sunmaktır

Müşteri Memnuniyeti Değersiz, Müşteri Sadakatine ise Paha Biçilemez sloganının farkındalığını kazanacaklar

Yeni yüzyılda değişen dünyayı anlayacaklar. 21. yüzyıla özgü bir "müşteri" anlayışı ve davranış modellerini ortaya koyacaklar.

Bu eğitimde müşterilerinizin, siz kendiniz müşteriyken nasıl hissetmek istiyorsanız öyle hissetmelerini sağlamak için, hemen uygulamaya koyabileceğiniz basit stratejiler ve teknikler keşfedecekler.

Neden değer yaratma süreçinde zorlandığımızı ve bunu aşmanın yöntemlerini öğrenecekler.

Kendi kişisel felsefenize ve inançlarınıza karşı bir farkındalık kazanacaklar.

Bir müşterinin değerini tanımlayacaksınız ve müşterinin tam olarak ne istediğini keşfedecekler.

Müşteriye her defasında nasıl davranacağınıza dair "gizli bir formül" öğrenecekler.

SATIŞTA MÜKEMMELLİK. NEDEN SATIN ALIYORLAR?

Eğitim ve Farklılaştığı Noktalar

Satışın ne olduğunu ve neden satın alırlar üzerine kurgulanmış eğitim tasarımı. Satışın planlanması, müşteri analizi, nasıl bir satış profesyoneli olmaya ve satışın ana felsefesi üzerine katılımcıların becerilerini ve yeni satış kavramları geliştirmeye yönelik bir eğitim.

Eğitim en önemli özelliği bilgi aktarımda bulunmak yerine, davranışları değiştirmek, çevrelerine ve kendilerine nasıl bakacaklarını öğrenmelerini sağlamaktır.

Bu eğitimde satışın gerçekleşme nedenlerini ve satışların nasıl mükemmel hale getirilebileceğini öğreneceksiniz.

 • Satışçı felsefesinin tutumlar ile nasıl mükemmel olduğunu kavrayacaklar.
 • Kişisel hazırlığın önemini tekrar gözden geçirecekler.
 • İletişimi etkin kılmanın yollarını öğrenecekler.
 • 21. yüzyıl müşteri anlayışını nasıl ortaya koymamız gerektiği bilincini kavrayacaklar.
 • Müşteri ilişkileri yönetiminin pratik uygulamalarını öğrenecekler.
 • Satışı kapatmada ve soru sormadaki yeteneklerinin farkına varmayı öğrenecekler.
 • Satın alma sinyallerini ve itirazlarla baş etmeyi öğrenecekler.
 • Uzun süreli ilişki kurmanın geleceği nasıl şekillendirebileceğini ve neden öyle olması gerektiğini öğrenecekler.
İKNA- MÜŞTERİLERİNİZİ SİZİN GİBİ DÜŞÜNMEYE NASIL İKNA EDERSİNİZ?

Bu program iknanın felsefesini ve psikolojisini eylemlerimiz ve tutumlarımız ile birleştirerek, müşterilerinizin neden satın aldıkları üzerine tasarlanmış bir eğitim programıdır.

Eğitim Ve Farklılaştığı Noktalar

Tutumlarımız başkalarını bizim gibi düşünmeye ikna edebiliyor mu?

Kullandığımız dil, ürünlerimizi tercih etmelerinde ve ikna olmalarında önemli bir rol oynuyor mu?

İkna süreçlerini kullanarak iletişimde olduğunuz her grubun içerisinde fark yaratmak ister misiniz?

Bu eğitim programımızda ikna etmenin kurallarının ve kurgusunun her sektöre ve kuruma nasıl uyarlanacağını, satışları artırmak, tüketicilerin aklında yer etmek için her markanın nasıl bir hikâyesi olması gerektiğini birlikte bilgi, örnek vakalar ve aktiviteler ile öğrenecekler.

SATIŞ KOÇLUĞU

Eğitim ve Farklılaştığı Noktalar

Bu program kendine koçluk yapabilen, verimli ve birbirine bağlı bir satış gücünü de beraberinde getiren bir satış koçluğu kültürünün neden ve nasıl oluşturulacağını gösterir. Program üç bölümden oluşmaktadır

 1. Kişinin kendini tanıması ve kendi gelişimleri için sorumluluk alıp sıradışı koçluk yapması,
 2. İletişimi de etkin kullanarak etkin takım yönlendirmesini ve ekibin kendini arzulu bir şekilde hedeflerine ve arzularına yönlendirmesini,
 3. Koçluk yapmanın ekibi olabilecekleri kadar iyi olmaları ve bunu nasıl güçlendirebillecekleri üzerine yöntemler ve uygulamaya dayanıyor.
SATIŞ ODAKLI İLETİŞİM

Eğitim ve Farklılaştığı Noktalar

Satış süreçlerinde başarıyı yakalamak için iletişim kazalarını ortadan kaldırmaya ve müşteri odaklı bir iletişim sürecine sahip olmak isteyen krumlar için tasarlanmış bir eğitim programıdır.

Müşteriniz sizi değil sunduğunuz hizmetin kalitesini ve bunun sürekliliğini arar ve ister. Ancak bunun arkasında ve oluşturulmasında SİZ’ in kendiniz ve iletiğiniz mesajların kalitesi vardır. Bu program etkin iletişimin yaratıldığında verimlilik ve karlılık arayan müşterileriniz için iletişim çözümleri sunan ve oluşturan bir çerçevede hazırlanmıştır

 • Bu eğitimde iletişimi oluşturan kuralları ve yapısının nasıl oluştuğunu aktiviteler ile öğrenecekler.
 • İletişim felsefesinin tutumlar ile nasıl şekillendiğini kavrayacaklar.
 • Beden dilinin iletişimde nasıl avantajlar kazandırdığını öğrenecekler.
 • Satış odaklı iletişimi etkin kılmanın formüllerini öğrenecekler.